Search Results


Filter Search

Reference Type

Artist

 • Nandalal Bose

Author

 • Ekalavya
 • G.B. Dikshit
 • Mahadev Nilakanth Kelkar
 • N.M. Kelkar
 • Nilkanth Mahadev Kelkar
 • Prabhakar Sobani
 • Shanta J. Shelke
 • V.P. Karmarkar

Editor

Language

Place Published

Publisher

Year Range

From
To
Keyword searched for: Sahyadri

Total results found:

 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Kala Parisarant
  Translated Title of Article/Essay: (Art all Around)
  Date, Year: Mar 1954
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Pune yethil Chitrakala Pradarshan
  Translated Title of Article/Essay: (A Painting Exhibition from Pune)
  Author: G.B. Dikshit
  Date, Year: Dec 1953
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Lisbon Yethil Christi Kala Darshan
  Translated Title of Article/Essay: (Christian Art from Lisbon)
  Author: Ekalavya
  Date, Year: Apr 1952
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Prachin Kalechi Parampara ani Adhunik Bharatiya Kala
  Translated Title of Article/Essay: (Indian Art Tradition and Modern Indian Art)
  Author: V.P. Karmarkar
  Date, Year: Mar 1952
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Chitrakaletil Arthavyavastha
  Translated Title of Article/Essay: (Economics of Art)
  Author: Mahadev Nilakanth Kelkar
  Date, Year: Nov 1952
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Aadhunik Chitrakala
  Translated Title of Article/Essay: (Modern Art)
  Author: Mahadev Nilakanth Kelkar
  Date, Year: Sep 1954
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Kalechya Pranganat
  Translated Title of Article/Essay: (On the Art Ground)
  Author: N.M. Kelkar
  Date, Year: Mar 1953
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Babu Nandalal Bose yanchya Chitranche Mumbaitil Pradarshan
  Translated Title of Article/Essay: (Painting Exhibition of Nandalal Bose in Mumbai)
  Author: N.M. Kelkar
  Date, Year: Apr 1953
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Hindi va Chini Kalanche Nate
  Translated Title of Article/Essay: (The Relation of Indian and Chinese Art)
  Author: Nilkanth Mahadev Kelkar
  Date, Year: Dec 1954
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Mumbaichya kala Shikshan Sansthechi Shatabdi
  Translated Title of Article/Essay: (Hundred Years of Art Education in Mumbai)
  Author: Shanta J. Shelke
  Date, Year: Mar 1957
  See More
 • Periodical: Sahyadri
  Title of Article/Essay: Ek Anokhi Japani Kala - bon seki
  Translated Title of Article/Essay: (An Amazing Japanese Art Form - Bon Seki)
  Author: Prabhakar Sobani
  Date, Year: Apr 1976
  See More
;
;